Petak, 17. svibnja

10.15-11.00 – NSK pozornica I

Predavanje Petra Stehlíka „Kleti Turci i ilirska braća: Bosna u hrvatskom jugoslavizmu do 1878.“

11.00-11.50 – NSK pozornica I

Predstavljanje projekta monografije o Sveučilištu u Zagrebu u povodu 350. obljetnice

Sudjeluju: Željko Holjevac, Mirjana Polić Bobić

12.00-13.30 – NSK pozornica I

Dobitnici nagrada na polju historiografije – Festival povijesti Kliofest 2019. godine:

  • Nagrade Ivan Lučić, za životno djelo – prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

  • Nagrade Mirjana Gross, za najbolju knjigu objavljenu 2018. – dr. sc. Ivana Horbec, za knjigu Prema modernoj državi. Uprava i politika u Banskoj Hrvatskoj 18. stoljeća

  • Nagrade Vjekoslav Klaić, za popularizaciju povijesti – dr. sc. Josip Mihaljević, za emisiju Povijesne kontroverze koja se emitira na programu Hrvatskoga radija, te dr. sc. Vlatka Dugački i dr. sc. Krešimir Regan, za Hrvatski povijesni atlas u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

  • Nagrade Ferdo Šišić, za najbolji diplomski rad – dvoje studenata, Lucija Bakšić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Marko Vodopija s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu

  • Nagrade Jaroslav Šidak, za stranoga povjesničara – dr. sc. Dinko Šokčević, iz Instituta za povijest Mađarske akademije znanosti iz Budimpešte.

 

13.30-14.15 – NSK pozornica I

Predstavljanje nagrađene knjige Prema modernoj državi. Uprava i politika u Banskoj Hrvatskoj 18. stoljeća

Sudjeluju: Ivana Horbec, Nataša Štefanec

14.15-14.45 – NSK pozornica I

Predavanje Vjerana Pavlakovića Španjolski građanski rat i kultura sjećanja – u povodu 80 godina od završetka rata

14.45-16.00 – NSK pozornica I

Predstavljanje projekta i izložbe Rogaška Slatina kao pogranični grad Trećega Reicha

Sudjeluju: Bojan Balkovec, Božo Repe

16.00-16.45 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige V senci politike. Opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 1945, Cankarjeva založba

Sudjeluju: Aleš Gabrič, Bojan Godeša, Vlatka Filipčić Maligec

17.00-17.45 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija, Školska knjiga

Sudjeluju: Wollfy Krašić, Deniver Vukelić

18.00-19.45 – NSK pozornica I

Okrugli stol Slom socijalističkog sustava u Europi 1989. – trideset godina poslije

Moderatorica: Magdalena Najbar-Agičić

Sudjeluju: Andrzej Friszke, Tvrtko Jakovina, Maksim Kamenjecki, Petr Stehlik, Aleš Gabri

14.00-14.45 – NSK pozornica II.

Predstavljanje knjiga Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj i Prilozi povijesti psihologije u Hrvatskoj, FF Press

Sudjeluju: Boris Bui, Damir Agičić, Vladimir Kolesarić, Petar Plastić

15.00-15.30 – NSK pozornica II. 

Predavanje Rajke Bućin u povodu 120. obljetnice izlaženja Arhivskoga vjesnika

15.30-17.00 – NSK pozornica II. 

Predstavljanje knjiga Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu Privid demokracije. Sabor u prvim godinama komunističke Hrvatske (1945.-1953.) Zapisnici vlade Narodne Republike Hrvatske (1945.-1953.) Zapisnici Izvršnog komiteta CK SKH (1959.-1963.) i Zapisnici Izvršnog komiteta CK SKH (1964.-1965.)

Sudjeluju: Nenad Bukvić, Stipica Grgić, Tatjana Šarić, Marijana Jukić, Lidija Bencetić

Čitajte povijest!