Srijeda, 15. svibnja

10.00-10.30 – NSK pozornica I

Predstavljanje radionice Pustolovna Tvrđa u Osijeku – potraga za blagom Sudjeluju: Hrvoje Pavić, Iva Mudrinić i Sara Počuča

10.30-11.00 – NSK pozornica I

Predstavljanje didaktičke igre Putovima zavičaja, Državni arhiv u Vukovaru Sudjeluju: Petar Elez, Irena Milobara

11.00-12.00 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjiga Mjesečari – kako je Europa krenula u rat 1914. i Pobijeđeni – zašto nije završio Prvi svjetski rat 1917.-1923. Sudjeluju: Željko Holjevac, Stjepan Matković

 

 

Christopher Clark, profesor europske povijesti na Cambridgeu, u knjizi Mjesečari: kako je Europa krenula u rat 1914., daje novu verziju priče o izbijanju Prvog svjetskog rata i njegovim uzrocima, te prije svega pokazuje kako je nedostatak razumijevanja za kaotične i gotovo genocidne ratove na Balkanu Europu gurnuo u katastrofu. Knjiga je to koja je obilježila brojne diskusije o uzrocima i odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata, a svog je autora učinila historiografskom zvijezdom.

U knjizi Pobijeđeni: Zašto nije završio prvi svjetski rat 1917.-1923. Robert Gerwarth, profesor suvremene povijesti na Sveučilištu u Dublinu i direktor Centra za ratne studije, propituje stvarno naslijeđe Prvoga svjetskog rata, nastojeći rekonstruirati traumatična iskustva onih naroda, uključujući i hrvatski, koji su se nakon sklapanja mira 11. studenoga 1918. zatekli na gubitničkoj strani.

 

12.00-14.00 – NSK pozornica I

Okrugli stol Versajska mirovna konferencija i novi europski poredak / u povodu stote obljetnice Pariške mirovne konferencije Moderator: Tvrtko Jakovina Sudjeluju: Bojan Balkovec, Stefano Bianchini, Hannes Grandits, Davorin Labaš, Sergej Romanenko

14.00-15.00 – NSK pozornica I

Marijeta Rajković Iveta / Matija Dronjić „Hrvati u Boki kotorskoj. Migracije, svadbeni običaji, identiteti“

Knjiga Marijete Rajković Ivete i Matije Dronjića „Hrvati u Boki kotorskoj. Migracije, svadbeni običaji, identiteti“ rezultat je projekta KZU „Napredak“ Gornja Lastva, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba pod nazivom „Terensko istraživanje običaja, napjeva i plesova u selu Gornja Lastva i drugim naseljima tivatskog i kotarskog zaljeva u Boki kotorskoj.“ Projekt se odvijao u tri etape od 2009. do 2012. godine s ciljem da se terenskim istraživanjem i stručnom obradom prikupljenih podataka zabilježi i tako spasi od zaborava nematerijalna kulturna baština hrvatskog življa Boke kotorske. Nematerijalna kulturna baština je zbog svoje prirode uvijek manje vidljiva od materijalne, a pogotovo kada je broj onih kojima pripada i koji je stvaraju tako mali i disperzan u prostoru poput hrvatskog življa Boke.

U knjizi su prikazane dvije teme: migracije i svadbeni običaji. Knjiga donosi brojne iskaze iz sjećanja na život i običaje Hrvata u Boki kotorskoj te je bogato opremljena izvornim fotografijama.

 

15.00-15.45 – NSK pozornica I

Jenej Kosi “Kako je nastala slovenska nacija. Počeci slovenskoga nacionalnog pokreta u prvoj polovici XIX. stoljeća”

Autor u knjizi prikazuje kako je i zašto nastao slovenski nacionalni pokret i kakav je bio njegov razvoj do sredine 19. stoljeća, točnije, do izbijanja revolucije u ožujku 1848. godine, koja zorno obilježava priznavanje nacionalnog pitanja kao vrlo važne političke teme u Habsburškoj Monarhiji. Pitanje s kojim se suočava je dvostruko te se stoga njime bavi u dvama komplementarnim problemskim sklopovima. U prvom određuje uvjete i uzroke nastanka slovenskog nacionalnog pokreta, a u drugom opisuje kronologiju njegova nastanka do sredine 19. stoljeća.

Prevela Anita Peti-Stantić

 

16.00-16.45 – NSK pozornica I

Ove godine Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva donosi nam predstavljanje čak tri zanimljive publikacije! Stoga u srijedu 15. svibnja 2019. od 16 sati rezervirajte svoje mjesto ispred Pozornice I

Zbornik radova „Jugoslavija u historiografskim ogledalima“ nastao je kao produkt Ljetne škole (dio projekta „Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma“) koja je u rujnu 2018. godine okupila studente povijesti i doktorande iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije u živoj raspravi o tome kako stvaranje Jugoslavije vide različiti autori u različitim razdobljima. Tako su pod budnim okom svojih mentora sudionici kritički analizirali kreiranje Jugoslavije u različnim djelima, a više o tome kako je ova Ljetna škola doprinijela kritičkom promišljanju i analizi spomenutih autora i njihovih djela u zborniku te međusobnom dijalogu povjesničara možete poslušati na ovogodišnjem Kliofestu!

Na tom tragu, kao dio projekta „Historiografija i nacionalizam: na margini povijesti“, objavljen je i zbornik radova „Na margini povijesti“. Sudjelujući na istoimenoj dvodnevnoj radionici, povjesničari i povjesničarke mlađe generacije imali su priliku proučavati slične teme, unaprjeđujući tako vlastitu regionalnu suradnju te produbljujući raspravu i istraživanja o aktualnim povijesnim temama poput nacionalizma i historiografija na prostoru Jugoistočne Europe. Sudjelovali su kolege iz Njemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, a o tome kako su se povjesničari i povjesničarke snašli u ovoj zahtjevnoj ulozi, poslušajte na ovogodišnjem Kliofestu!

Osim spomenutih zbornika, Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva predstavlja i knjigu Raifa Dizdarevića „Sudbonosni podvig Jugoslavije“. Djelo čiji podnaslov jasno ilustrira autorovu glavnu misao, „Podsjećanja na istorijsko NE staljinizmu – događaj koji je opredijelio budućnost Jugoslavije“, pokušaj je ovog bosanskohercegovačkog i jugoslavenskog političara da kroz svoje bogato životno iskustvo i političku karijeru problematizira najvažnije trenutke povijesti. Više detalja i zanimljivosti donosimo na Kliofestu!

Sudjeluju: Husnija Kamberović, Lucija Bakšić i Dea Marić

16.45-17.30 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige Zatvaranje kruga: ishod rascepa 1971-1972, University Press Sudjeluju: Latinka Perović, Milivoj Bešlin, Dragan Marković, Drago Roksandić

17.30-18.15 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige Smrt u Hagu: nedovršeno suđenje Slobodanu Miloševiću, University Press Sudjeluju: Nevenka Tromp, Husnija Kamberović, Dragan Marković

18.15-20.00 – NSK pozornica I

Okrugli stol Hrvatska 1989-1990. – počeci tranzicije Moderator: Davor Pauković Sudjeluju: Albert Bing, Stevo Đurašković, Ivo Goldstein, Ivica Miškulin

 

12.00-12.45 – NSK pozornica II

Predstavljanje knjige Tvoj dovijeka. Pisma Andrije Štampara Desanki Ristović 1924.-1941., Hrvatski državni arhiv Sudjeluju: Stella Fatović-Ferenčić, Darija Hofgräf, Melina Lučić

13.00-13.45 – NSK pozornica II

Predstavljanje knjige Katolička crkva u Istri između otpora i potpore talijanskoj vlasti u Istri 1918.-1943., Institut Ivo Pilar i Državni arhiv u Pazinu Sudjeluju: Stipan Trogrlić, Mislav Gabelica, Stjepan Matković

14.00-14.45 – NSK pozornica II

Predstavljanje knjige Između partizana i pristojnosti. Život i doba Svetozara Rittiga 1873.-1961., Plejada i Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskoga instituta za povijest Sudjeluju: Margareta Matijević, Stjepan Matković, Ilija Ranić, Božo Rudež

15.00-15.45 – NSK pozornica II

Predstavljanje knjige Nasilje kao generativna sila. Identitet, nacionalizam i sjećanje u jednoj balkanskoj zajednici, Buybook Sudjeluju: Max Bergholz, Nikica Barić, Lada Jurković, Milan Radanović

16.00-16.45 – NSK pozornica II

Predstavljanje knjige Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015), Hrvatska sveučilišna naklada i Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu Sudjeluju: Tomislav Brlek, Branimir Janković, Danijela Lugarić

17.00-17.45 – NSK pozornica II

Projekt „Pariška faza Bukovčeva rada“ zamišljen je kao terenska nastava za učenike osmih razreda Osnovne škole Žuti brijeg iz Zagreba, za istraživanje povijesti školstva na prijelazu stoljeća i proučavanje urbanizacije gradova Pariza i Zagreba.

Učenici su u sklopu projekta posjetili izložbu „Vlaho Bukovac i njegov pariški profesor Alexander Cabanel“ postavljenu u Umjetničkom paviljonu od 3. listopada 2018. do 6. siječnja 2019. Način na koji se Vlaho Bukovac predstavio svome budućem profesoru – nacrtao je svoju lijevu ruku i primljen u klasu uglednog profesora, učenike se posebno dojmilo. To ih je potaknulo da prouče stanje školstva toga doba u Hrvatskoj, vezano uz temu istraživanja povijesti školstva, ali i zbog činjenice da od sljedeće nastavne godine, kad upisuju prvi razred srednje škole, očekuje novi način i pristup obrazovanju.

Vlaho Bukovac je u Parizu boravio baš u vrijeme Svjetske izložbe koja je obilježavala stoljeće Francuske revolucije, pa je, vjerojatno, bio prisutan prilikom gradnje Eiffelova tornja. Ovaj podatak je učenike potaknuo da prouče kako je Zagreb napredovao na prijelazu 19. u 20. stoljeće, a njihov rad na tu temu vidljiv je na maketi „Grad Zagreba na prijelazu stoljeća“ koju su učenici sami napravili i uredili, a biti će izložena 15. svibnja 2019. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u sklopu Festivala povijesti „Kliofest“. Uz maketu, pripremili su i plakat koji uspoređuje Zagreb i Pariz na prijelazu stoljeća – mali, pokrajinski grad unutar Austro – Ugarske Monarhije i veliki europski grad sa svom svojom moći.

Cilj ovog projekta bio je prvenstveno potaknuti učenike na timski rad i razvoj društvenih odnosa uz korištenje informacijsko – komunikacijske tehnologije što pridonosi unapređenju njihovih vještina stvaralaštva, mašte i kreativnosti, a u konačnici uči samostalnosti i organizaciji.

Ana Kovačić, rođena u Zagrebu, diplomirala povijest na Hrvatskim studijima sveučilišta u Zagrebu 2013. godine s temom ‘Svakodnevni život u vrijeme Marije Terezije i Josipa II.’. Od školske godine 2017/2018 zaposlena u OŠ Žuti brijeg kao učiteljica povijesti.

18.30 – Knjižnica Bogdana Ogrizovića

Predstavljanje knjige Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883.-1903., Hrvatski institut za povijest Sudjeluju: Branko Ostajmer, Dinko Šokčević, Jasna Turkalj

19.30-21.30 – caffe bar Spunk

Pub kviz iz povijesti u caffe baru Spunk kod NSK.

Čitajte povijest!