Četvrtak, 16. svibnja

10.00-11.00 – NSK pozornica I

Predavanje i kratak film u povodu stote obljetnice Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1919-2019) Sudjeluju: Petar Džaja i studenti

11.00-11.45 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige Historiografija u tranziciji, SKD Prosvjeta Sudjeluju: Drago Roksandić, Damir Agičić, Michael Antolović, Branimir Janković

12.00-12.45 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige Thomasa Manna Razmatranja nepolitičnog čovjeka, Disput Sudjeluju: Marijan Bobinac, Dragutin Lalović, Josip Pandurić

13.00-14.00 – NSK pozornica I

Predstavljanje DAAD projekta i knjige Reprezentacije socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive Sudjeluju: Branimir Janković, Hannes Grandits, Husnija Kamberović, Ruža Fotiadis, Vladimir Ivanović

14.15-15.15 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige Slavonske šume kroz povijest, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Sudjeluju: Stanko Andrić, Hrvoje Petrić, Robert Skenderović, Dinko Župan

15.30-16.15 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige Slavne žene stare povijesti, Meridijani Sudjeluju: Mladen Tomorad, Hrvoje Dečak, Hrvoje Gračanin, Daniel Rafaelić, Ivana Štimac

 

16.15-17.00 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige Via Appia. Putovanje najstarijom cestom Italije, Tim Press Sudjeluju: Dijana Bahtijari, Hrvoje Gračanin, Boris Olujić

17.00-18.00 – NSK pozornica I

Predstavljanje knjige Hrvatsko-ugarska nagodba, Srednja Europa Sudjeluju: Ladislav (László) Heka, Attila Badó, Mirela Krešić, Krešimir Maligec, Stjepan Matković, Dinko Šokčević

18.00-19.45 – NSK pozornica I

Okrugli stol Stradanja baštine u povijesti – katedrala Notre-Dame i primjeri iz Hrvatske Moderatorica: Nikolina Šimetin Šegvić Sudjeluju: Dragan Damjanović, Hrvoje Gračanin, Zlatko Jurić, Ines Sabotič, Marko Špikić

17.00-18.00 – NSK pozornica I

Ladislav (László) Heka “Hrvatsko-ugarska nagodba. Pravni odnos bana i hrvatskog ministra”

Knjiga Ladislava (László) Heke, pravnog povjesničara, profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Szegedu u Mađarskoj koristan je znanstveno-istraživački prilog, ponajprije izražen u autorovom nastojanju da na odgovarajući način iznova propita hrvatsko-mađarske odnose s naglaskom na dugotrajni značaj Hrvatsko-ugarske nagodbe. Radi se o korisnom obrascu za proučavanje bilateralnih odnosa, u kojemu do izražaja dolazi istraživačko zanimanje za različite aspekte funkcioniranja državne zajednice i vrsno poznavanje dvaju jezika koji autoru omogućuju da komparira znatno veći broj primarnih izvora i literature u odnosu na dosadašnje radove.

12.00-12.45 – NSK pozornica II

Predavanje Vlatke Lemić: Arhivi u digitalnom okruženju i predstavljanje ICARUS aktivnosti

13.00-13.45 – NSK pozornica II

Predstavljanje projekta HRZZ-a Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću Sudjeluju: Vlasta Švoger, Teodora Shek Brnardić, Branko Ostajmer, Zrinko Novosel

 

14.00-15.45 – NSK pozornica II

Predavanje Andrzeja Friszkea 1989. – poljski put prema slobodi

 

16.00-16.45 – NSK pozornica II

Predavanje Eleméra Balogha Izazovi studija prava u Mađarskoj Tribina Internacionalizacija fakultetskog studija u Mađarskoj – pravni studij na stranim jezicima Sudjeluju: Attila Badó, Péter Mezei, ldikó Szondi

 

 

17.00-17.45 – NSK pozornica II

Predstavljanje knjige Georga Iggersa Od istorizma do postmodernizma, Akademska knjiga Sudjeluju: Michael Antolović, Branimir Janković, Filip Šimetin Šegvić

18.00-19.00 – NSK pozornica II

Predstavljanje knjige Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme, Pravni fakultet u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža Sudjeluju: Suzana Coha, Dalibor Čepulo, Tea Rogić Musa, Branko Ostajmer, Drago Roksandić

 

11.00 – Hrvatski državni arhiv

Predavanje Ladislava Dobrice u prigodi stote obljetnice prijenosa posmrtnih ostataka Zrinskog i Frankopana

12.00 – Hrvatski državni arhiv

Predstavljanje knjige U predasima Velikoga rata. Postkarte Stjepana Sertića 1915.-1918. Sudjeluju: Melina Lučić, Amir Obhođaš, Filip Hameršak, Hrvoje Gržina, Mario Stipančević

18.00 – Hrvatski državni arhiv

Filmski četvrtak u HDA / Projekcija filma Ritam zločina (u povodu obljetnice rođenja Ivice Vidovića, 1939-2019) Nakon filma razgovor s glumicom Božidarkom Frajt

18.00-19.00 – knjižnica Bogdana Ogrizovića

Predstavljanje knjige Carigradska pisma Antuna Vrančića / The Istanbul Letters of Antun Vrančić, Istanbul (Pokroviteljstvo izdanja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) Sudjeluju: Oğuz Aydemir, Tamara Tvrtković, Zrinka Blažević

 

19.00-20.30 – knjižnica Bogdana Ogrizovića

Prtedstavljanje kataloga izložbe “Franjo Tahy i Tahyjev grad u Donjoj U Muzeju seljačkih buna povodom obilježavanja 445. obljetnice završne bitke Velike seljačke bune iz 1573. godine javnosti je predstavljena izložba „Franjo Tahy i Tahyjev grad u Donjoj Stubici“. Izložba tematizira jednog od glavnih anti-junaka ranonovovjekovne hrvatske povijesti, Franju Tahyja. O njemu su već njegovi suvremenici govorili kao o bezbožnom čovjeku i tiraninu. Stoga ne iznenađuje loša percepcija ovog plemića u historiografiji, književnosti i likovnim umjetnostima. Ostao je zapamćen kao jedan od najokrutnijih vlastelina ranoga novog vijeka na prostoru Ugarske i Hrvatske, a trajno je ušao u kolektivnu svijest kao antipod Matiji Gupcu. Koliko je živo sjećanje na njega svjedoči i činjenica da su mještani utvrdu Stari grad na kojoj su se tijekom stoljeća izmjenjivali mnogi gospodari, zapamtili pod toponimom Tahyjev grad. Upravo zato, njegov lik postaje kulturološki gledano intrigantan iz više aspekata, o čemu govori niz suradnika u katalogu spomenute izložbe (koji će biti predstavljen u Zagrebu u sklopu Kliofesta) povezujući arheološke nalaze s Tahyjeva grada u jednu zanimljivu priču.

Čitajte povijest!